Tesařské práce

Tesařské práce, jejímž výsledkem je zhotovení funkčního a bezpečného krovu s požadovanou nosností s ohledem na použitou krytinu, provádíme v tomto sledu:

 • Posouzení navržené projektové dokumentace včetně konzultace s projektantem krovu (ne každý projektant je specialista na krov a má praktické zkušenosti s jeho prováděním). V případě našeho nesouhlasu s navrženým provedením krovu přichází posouzení krovu firemním statikem, nebo vyhotovení nové projektové dokumentace krovu.
 • Posouzení výpisu prvků krovu a vlastní výpočet kubatury dřeva krovu (vesměs je námi vypočtená kubatura o něco větší vzhledem k zajištění bezpečné statiky krovu)
 • Výpočet ceny krovu včetně práce a potřebných doplňků
 • Platba zálohy na materiál dle smlouvy o dílo
 • Objednávka impregnovaného řeziva, jenž splňuje kvalitativní parametry norem ČSN
 • Dodávka dřevěného materiálu krovu (3 týdny po objednávce a zaplacení zálohy)
 • Realizace krovu s přesností na danou krytinu !!! v rozmezí 2-7 dnů dle složitosti náročnosti a velikosti krovu
 • Zhotovení fotodokumentace krovu vč. detailů uchycení a provedení atypu

Předání první části střechy-krovu. Kromě výše uvedené tesařské klasiky můžeme nabídnout atypické tesařské prvky a práce jako:

 • přiznané okrasně hoblované hranoly do interiéru
 • okrasné konce krokví s horním nabitím palubek
 • pergoly a stání pro auta
 • ploty a zábradlí
 • točité betonové schody
Pokud máte zájem o realizaci tesařské práce a vybudování bezpečného a funkčního krovu naší firmou Střechy Ulmann, kontaktujte nás nezávazně prostřednictvím webového formuláře, čí případně e-mailem nebo telefonicky.