Dřevostavby

Dřevostavba je typ budovy, při jejíž výstavbě bylo z větší části použito dřevo. Dřevostavba znamená moderní a pohodlný domov. Svými dispozicemi je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i páry, toužící po společném bydlení v moderním a ekologicky šetrném domě. Naše firma při realizaci dřevostaveb provádí venkovní nosné konstrukce s KVH profilem.

KVH je zkratka z německého „Konstruktionsvollholz“, což v češtině znamená stavební řezivo. KVH je tedy masivní konstrukční dřevo, (respektive tloušťkově vyrovnaný a ohoblovaný hranol), které je dokonalým přírodním stavebním materiálem a má v rámci dřevostaveb vynikající konstrukční vlastnosti. Hranoly mají sražené hrany, jedná se o nezbytný předpoklad pro požární bezpečnost.
Samozřejmostí KVH materiálu je jeho vysušení na vlhkost 15%, čímž získává přirozenou ochranu proti biologickým škůdcům. Hranoly jsou nejčastěji vyráběny ze smrkového a modřínového dřeva.

Dřevostavby jsou svou povahou moderní ekologické stavby, které velkou měrou snižují náklady na jejich samotné vytápění. V rámci vnějšího opláštění dřevostavbové konstrukce používáme OSB desku (z anglického Oriented strand board, druh desky vytvořené lisováním velkých štěpků nebo hoblin) o tloušťce 18mm a tu pak dále zateplujeme polystyrénem tloušťky 140 mm.

Co se vnitřní strany týče, obvodovou konstrukci zateplujeme skelnou vatou tloušťky 80 mm ve dvou vrstvách. Potom následuje tzv. parozábrana Delta, což je druh fólie, která omezuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu. Jedná se o membránu, která odděluje dvě různá prostředí, nejčastěji interiér a exteriér stavby. Parozábrana Delta má u dřevostaveb velmi důležitou funkci, jelikož zamezuje úniku vodních par z interiéru do konstrukce domu a zabraňuje tak snižování účinnosti tepelné izolace a celkově chrání nosné části dřevostavby.

Jako další část vnitřního opláštění stavby pak na parozábranu Deltu, navazuje rošt z latí 60/40. Na záklop stropu používáme Rigips Stabil, tloušťky 12,5mm.

Výše uvedeným postupem docílíme maximálního efektu zateplení celé stavby a s tím spojenou lepší energetickou nenáročnost celého objektu.

Pokud máte bližší zájem o vybudování dřevostavby naší firmou Střechy Ulmann, neváhejte a kontaktujte nás nezávazně prostřednictvím webového formuláře, čí případně e-mailem nebo telefonicky. Zajistíme vše od plánování až po samotnou realizaci stavby.